Coach

AUGUST 9, 2015
Paano ka magiging disipulo ni Hesus para sa pagbabagong buhay ng iba?

Talk 1: Embrace
Talk 2: Enable
Talk 3: Empower

Go to MY ACCOUNTS and register for a Feast Video membership account today to access this content.

Description

 

May kilala ka bang tao na nangangailangan ng pagbabago sa kanyang buhay, at nais mo siyang tulungan?

Karaniwan, sa kagustuhan natin na tulungan ang mga taong mahal natin sa buhay, napagsasalitaan natin sila ng mabigat, at minsan pa’y pinipilit, pinagbabawalan, tinatakot, at pinarurusahan natin sila.

Pero alam naman natin na hindi ito gumagana. Ang masama pa, nasisira ang maganda nating relasyon sa kanila—at paminsan, naglalaho pa sila sa buhay natin.

Sa seryeng ito, alamin natin ang husay ng pagiging Coach sa mga tao, dahil sa katunayan, ito ang pinakamabisang paraan para matulungan nating magbagong-buhay ang mga mahal natin.

Go to Top