The Advancers: The Age of Worship (tagalog)

May 10, 2015
Katanungan: Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Kung OO, pinagkalooban ka ng Diyos ng Kasuotang Pandigma.

Talk 1: Battle Born
Talk 2: Weapons Wise
Talk 3: Victory Verged

Go to MY ACCOUNTS and register for a Feast Video membership account today to access this content.
Categories: , , Tags: ,

Description

Kapag binabagabag ka ng mga katanungan ng buhay, ipinapadama sayo na panahon na upang manalangin. Tatalakayin sa seryeng ito kung paano tayo hinanda ng Diyos para sa lahat ng hamun na ating haharapin sa buhay.

Go to Top