Ang seryeng ito ay para sayo, at sa bawat Pilipino, saan mang dako ng mundo ka naroroon. Layunin ng seryeng ito na hamunin ang sambayanang Pilipino na tugunan ang misyon na ipinagkatiwala sa kanila ng ating Ama.

Gusto mo ba ng tunay na Kagalakan? Nais mo bang maramdaman ang tunay na Kaligayahan? Nawa ay maging gabay ito sa iyong sagot: “Never be comfortable, always be heartbroken”

Talk 1:  No ID, No Entry
Talk 2:  Halo-Halo Espesyal
Talk 3:  Rakenrol